نوشته‌ها

درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

میل جنسی یک حالت  روانشناختی است  که در آن فرد  به شرکت  در یک فعالیت جنسی  با فرد دیگر  تمایل دارد . مردان و زنان  می توانند دارای میل  جنسی کم  و یا فاقد  میل جنسی باشند  یا میل جنسی  در آن ها شدید و مداوم  باشد .  میل جنسی کم  به عنوان  اختلال جنسی مطرح  است در حالی  که میل جنسی شدیدا افراطی  غالبا  به اعتیاد  جنسی اشاره می کند .

در مردان و  زنان،  هم علل پزشکی و هم علل روان شناختی  موجب اختلال  کاهش  میل جنسی  فراگیر می شود .  افسردگی شدید در احساس  های جنسی  بیش تر افراد  اختلال ایجاد  می کند . در  بیش تر بیماران درمان ثمر بخش افسردگی  می تواند  موجب بهبود  میل جنسی شود،  چنان چه  علل روانشناختی و عوامل موثر بر میل جنسی  آن نیز مورد درمان  قرار  گیرند .  با این حال  مردان و زنان  افسرده ای که از دارو هایی که در طبقه  بندی دارو های  مهار کننده ی انتخابی  باز جذب  سروتونین(SSRI)  قرار می گیرند،  استفاده می کنند،  غالبا  اعلام می کنند  که دارای  عوارض جانبی  کاهش میل جنسی  اند .

درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

مردانی  که مبتلا  به کاهش  سطح  تستوسترون  هستند نیز به کاهش  میل جنسی مبتلا می شوند .  تاثیر  کاهش سطح هورمون  در زنان  به اندازه ای  که در مردان  به اثبات  رسیده  نمی باشد . تعیین  سطح  تستوسترون  و درمان  سطح  تستوسترون  زیر حد  طبیعی باید  به عهده متخصص زنان  گذاشته شود . سن و میزان  سلامتی هر مرد  در هنگام مصرف تستسترون  مکمل مورد  توجه قرار  خواهد گرفت .

اختلال بر انگیختگی جنسی

در مردان و زنان  ، برانگیختگی  جنسی اصطلاحی  است که برای توصیف  تغییرات  فیزیولوژیک  و روان شناختی  که در هنگام  آمادگی برای  رابطه  جنسی  دست می دهد،  به کار برده می شود .  تغییرات فیزیولوژیکی که در مردان  روی می دهد ایجاد نعوظ است  و تغییرات فیزیولوژیک در زنان عبارت  است از  لزج شدن  یا رطوبت مهبل  و در برخی  زنان سفت شدن  نوک  پستان ها . برای مردان  و زنان  تغیرات روان شناختی که در جریان برانگیختگی روی می دهد شامل  متمرکز کردن توجه  بر محرک  ها و  احساس لذت است .

زنانی که مبتلا به اختلال بر انگیختگی  هستند  در لزج شدن  مهبل مشکل دارند .  این مشکل ممکن است  موجب لذت نبردن  و حتی باعث  احساس درد  در جریان آمیزش شود.  اختلال نعوظی  در واقع در مردان تا  حدودی شایع  است در حالی  که اختلال  در برانگیختگی  جنسی پیش از دوره یائسگی در زنان  بسیار نادر می باشد .

خلاصه مطلب

در آخر می توان گفت هر گونه اختلال در روابط جنسی می تواند تاثیر بسیار زیادی  بر روابط زناشویی  افراد داشته باشد .  امروزه می توان هر گونه  اختلال در  روابط زناشویی را  برطرف کرد،  متاسفانه خیلی از افراد تنها به دلیل شرم  و خجالتی  که دارند  در هنگام بروز  اختلالات  جنسی  برای درمان اقدام نمی کنند  که این امر می تواند عواقب جبران ناپذیری را از خود به جای بگذارد .