نوشته‌ها

خون-بند-ناف

خون بند ناف

خون بند ناف

پیوند های خون بند ناف حاوی جمعیت های متعدد سلولی مورد نیاز بوده وبرای کسب نتیجه بالینی مناسب می باشند . اغلب سلول های بنیادی خونساز اولیه ،علاوه بر قدرت تمایز ،توانایی خود نوسازی را دارند ،در حالی که پیشساز های متعهد و غیر متعهد فقط می توانند تمایز و تکثیر پیدا کنند .خود نوسازی در سلول های بنیادی فوق العاده دراز مدت می باشد ،در حالی که سلول های پیشساز با عمر کوتاه به سرعت به تعداد زیادی از سلول های عمل کننده  ایمنی و خونی تمایز می یابند . در پیوند های سلولهای بنیادی خونساز ،سلول های پیشسازبعد از سرکوب مغز استخوان ،عملکرد خونسازی و ایمنی زایی خود را به مدت کوتاهی حفظ می کنند ،در حالی که سلول های بنیادی به تدریج به یک سیستم خونساز با عمر طولانی و ماندگار گسترش می یابند .

خون-بند-ناف

محتوای سلول های بنیادی خونساز (HPC)

ارزیابی دقیق برای شناسایی این جمعیت ها ی سلولی مختلف کاملا موفقیت آمیز نبوده است . برای کارهای عملی ،سلول های بنیادی خونساز بکار گرفته شده عمدتا بطور تقریبی برآورد می شوند . از انجا که سلول های بنیایدی خونساز هسته دار به طور اختصاصی تک هسته ای می باشند ،این نوع از سلول ها با استفاده از شمارنده های سلولی اتوماتیک مشخص می شوند . اخیرا وجود ملکول های سطحی CD34برای سلول های پیشساز و بنیادی ،شاخص قابل قبول تری به شمار می روند . CD34+اغلب به وسیله فلوسایتومتر یا اسکن لیزر سایتومتر اندازه گیری می شوند . ارزیابی پیشساز ها در سلول های بنیادی خونساز کلونوژنتیک با توانایی آن ها  در ایجاد کلونی های اریتروئیدی و میلوئیدی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

محیط های کشت متعددی با عمر طولانی می توانند برای سنجش سلول های بنیادی و پیشساز ها مورد استفاده قرار بگیرد ،اما محدودیت زمانی باعث غیر عملی شدن بسیاری از این روش ها برای مهندسی سلولی پزشکی می شود . بنابراین تعیین مقدار واقعی میزان سلول ها ی بند ناف بر اساس سلول های هسته دار ،میزان سلول های CD34و گاهی میزان CFU-GM تعریف می شود .

اگر شما به دنبال متخصص زنان در شیراز هستید ، بهتر است بدانید که دکتر پوربرفه ای متخصص زنان در شیراز می باشند ، امروزه خدمات زیبایی در شیراز بسیار انجام می شود که جراحی زیبایی واژن در شیراز نیز یکی از آن ها می باشد .

خدمات دکتر پوربرفه ای

جراحی زیبایی واژن

لابیاپلاستی

زایمان طبیعی

زایمان سزارین

با تشکر مدیریت سایت دکتر پوربرفه ای متخصص زنان در شیراز